Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau diogelu

Dogfennau diogelu Llywodraeth Cymru

Gallwch gael gwybodaeth am y canlynol:-

  • Diogelu pobl: cyflwyniad
  • Diogelu plant: arweiniad ar adolygiadau ymarfer plant
  • Diogelu oedolion: arweiniad ar adolygiadau ymarfer oedolion
  • Diogelu oedolion: arweiniad amddiffyn oedolion a gorchmynion cynorthwyo

Cliciwch yma

Diogelu 

Mae Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg wedi datblygu polisïau, gweithdrefnau ac arfer at ddibenion cydlynu'r hyn a wnaed gan bob corff cynrychiadol i ddiogelu a hyrwyddo lles oedolion a phlant sydd mewn perygl o fewn yr ardal honno.

 

Yn aros am gyfieithiad

 

Sylwer, mae rhai o'r polisïau a restrir uchod yn cyfeirio at Fwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin a ddiddymwyd, ffodd bynnag mae'r polisïau'n berthnasol i'w defnyddio o hyd. Trefnir diweddariadau a byddant yn cael eu hychwanegu pan fyddant ar gael