Amdanom Ni

Croeso i Wefan Byrddau Diogelu Gorllewin Morgannwg

 

Sefydlwyd Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg i hyrwyddo, cyfeirio a chefnogi diogelwch amlasiantaeth plant ac oedolion ar draws Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Ni yw'r dull statudol allweddol ar gyfer cytuno sut y bydd sefydliadau'n gweithredu ar y cyd i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion sy'n byw yn y rhanbarth.

Fforwm amlasiantaeth yw Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg sy'n dod â chynrychiolwyr o bob un o'r prif asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy'n gyfrifol am helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso at ei gilydd.

Mae Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg yn gyfrifol am gytuno ar sut y dylai'r gwasanaethau a'r grwpiau proffesiynol gwahanol gydweithio er mwyn diogelu plant ac oedolion, gan sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith er mwyn cael canlyniadau gwell i blant ac oedolion yng Ngorllewin Morgannwg.