Dolenni Defnyddiol

Gweler isod restr o ddolenni defnyddiol i chi edrych arnynt mewn perthynas â diogelu

Gwasanaethau Cymdeithasol

Os oes angen i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol am unrhyw reswm, gallwch ddod o hyd i'r ddolen ar gyfer y wefan isod.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad at y gwefannau Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd priodol.

Gwefannau defnyddiol eraill

Cliciwch ar y dolenni isod i fynd â chi i'r tudalennau er mwyn dod o hyd i gymorth a chyngor ar sawl pwnc.

Eisoes yn ofalwr maeth, neu â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth?

Dyma rai dolenni defnyddiol i chi.

Sector gwirfoddol

Ydych chi'n gweithio yn y trydydd sector yn Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot? Oes angen hyfforddiant diogelu arnoch o fewn eich rôl wirfoddol/gyda'r trydydd sector?

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad i weithwyr trydydd sector lleol ym mhob ardal awdurdod lleol.

*Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw gynnwys a geir ar wefannau allanol - gall yr wybodaeth fod yn anghywir neu'n hen, fodd bynnag maent yno er gwybodaeth i chi.