Cyhoeddiadau

Mae Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg wedi datblygu polisïau, gweithdrefnau ac arfer at ddibenion cydlynu'r hyn a wnaed gan bob corff cynrychiadol i ddiogelu a hyrwyddo lles oedolion a phlant sydd mewn perygl o fewn yr ardal honno.

 

Yn aros am gyfieithiad

 

Sylwer, mae rhai o'r polisïau a restrir uchod yn cyfeirio at Fwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin a ddiddymwyd, ffodd bynnag mae'r polisïau'n berthnasol i'w defnyddio o hyd. Trefnir diweddariadau a byddant yn cael eu hychwanegu pan fyddant ar gael