Cyfleoedd Hyfforddiant

Mae Grŵp Hyfforddi Strategol ar y Cyd Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg wedi cefnogi'r hyfforddiant isod.

Gwnewch nodyn o'r holl wybodaeth a ddarperir fel eich bod yn ymwybodol o'r fath o hyfforddiant, ei lefel a phwy i gysylltu ag ef er mwyn cymryd rhan ynddo.

Rhwydwaith Cefnogaeth Eiriolaeth

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn grŵp ffocws ymgynghoriad i rieni ar-lein. Yn hwyrach, efallai byddwn yn gallu cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb. Hoffem ofyn i chi am eich profiadau fel rhiant o fynd drwy'r system amddiffyn plant. Rydym am ofyn eich barn yn arbennig am ddatblygu cefnogaeth rhiant i riant - a elwir hefyd yn eiriolaeth rhieni. Gwyddwn fod hwn yn amser arbennig o anodd i deuluoedd, rheswm ychwanegol felly dros ofyn i chi am eiriolaeth rieni - sut gallai helpu rhieni eraill sy'n gweithio gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol, beth fyddai'n rhan o hyn, pa fathau o bobl fyddai'n gwneud eiriolwyr rhieni da, pa fath o gefnogaeth y byddai ei hangen ar riant-eiriolwr.

Cofrestru'ch diddoredeb i gymryd rhan

Lawrlwytho

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Gwybodaeth ynghylch adrodd yn ôl
320 KB
docx Pecyn Gofal
2.03 MB
docx Taflen Wybodaeth i Gyfranogwyr
30 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete