Rhestr o Aelodau'r Bwrdd

Bwrdd Diogelu Oedolion

Ar gyfer Bwrdd Diogelu Oedolion Gorllewin Morgannwg, nodir yr aelodaeth a'u maes cyfrifoldeb isod:

Trefniadaeth Post Maes Cyfrifoldeb
Cyngor Abertawe Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cadeirydd y Bwrdd Oedolion

Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol Dros Dro, Gwasanaethau Corfforaethol

Is-gadeirydd y Bwrdd Oedolion

Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol Dros Dro, Gwasanaethau Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cadeirydd y Bwrdd Plant a chynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar gyfer CBS Castell-nedd Port Talbot
Heddlu De Cymru Arolygwr Cyd-gadeirydd y Bwrdd Plant a chynrychiolydd Heddlu De Cymru
Ymddiriedolaeth Prawf Cymru NPS

Prif Weithredwr Cynorthwyol

Pennaeth Abertawe, Castell-nedd Port Talbot

Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Cyngor Abertawe Pennaeth Diogelu Oedolion Cynrychiolydd Gwasanaethau Oedolion
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Pennaeth y Gwasanaeth Gwasanaethau i Oedolion Cynrychiolydd Gwasanaethau Oedolion
Iechyd Cyhoeddus Cymru Nyrs Ddynodedig yn Iechyd Cyhoeddus Cymru Tîm Diogelu Cenedlaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Pennaeth Nyrsio - Diogelu Cynrychiolydd Grŵp Rheoli Adolygu Ymarfer
Cyngor Abertawe Prif Swyddog Diogelu ac Ansawdd Perfformiad Cadeirydd y Grŵp Rheoli Polisi, Ymarfer a Gweithdrefn
Cyngor Abertawe Prif Swyddog Diogelu Oedolion Diogelu Oedolion Cyngor Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Prif Swyddog Diogelu Plant ac Oedolion Cadeirydd y grŵp Rheoli Ansawdd a Pherfformiad
Heddlu De Cymru

Rheolwr Annibynnol amddiffyn pobl sy'n agored i niwed

Uned Diogelu'r Cyhoedd Heddlu De Cymru

Cadeirydd y Grŵp Rheoli Adolygu Ymarfer

Heddlu De Cymru

Rheolwr Annibynnol amddiffyn pobl sy'n agored i niwed

Uned Diogelu'r Cyhoedd Heddlu De Cymru
Heddlu De Cymru Ditectif Brif Arolygydd Uned Diogelu'r Cyhoedd Heddlu De Cymru
Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Deddf Galluedd Meddyliol a Mesurau Diogelu rhag Colli Rhyddid Cynrychiolydd IMCA

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cymorth

Cynrychiolydd SCVS

Ystâd Ddiogel

Cyfarwyddwr/ Llywodraethwr

HMP Cynrychiolydd Ystad Ddiogel Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Rheolwr Dysgu, Hyfforddi a Datblygu

Cyd-gadeirydd y Grŵp Hyfforddiant Strategol

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST)

Uwch Broffesiynol Diogelu Plant ac Oedolion

Cynrychiolydd WAST

Bwrdd Diogelu Plant

Ar gyfer Bwrdd Diogelu Plant Gorllewin Morgannwg, nodir yr aelodaeth a'u maes cyfrifoldeb isod:

Organisation Post Area of responsibility
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cadeirydd y Bwrdd  a chynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar gyfer CBS Castell-nedd Port Talbot

Heddlu De Cymru (Swansea & Neath Port Talbot)

Arolygwr

Cyd-gadeirydd y Bwrdd a chynrychiolydd Heddlu De Cymru

Cyngor Abertawe Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cadeirydd y Bwrdd Oedolion

Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion

Is-gadeirydd y Bwrdd Oedolion

Arweinydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Diogelu Bae Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyfarwyddwr Addysg

Cynrychiolydd Awdurdod Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg Cynrychiolydd Awdurdod Lleol
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Prif Weithredwr Cynorthwyol

Pennaeth Abertawe, Castell-nedd Port Talbot

Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Pennaeth Nyrsio - Diogelu Cynrychiolydd Grŵp Rheoli Adolygu Ymarfer
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Cynrychiolydd Gwasanaethau Plant NPTCBC
Cyngor Abertawe Pennaeth Gwasanaethau Plant a Teulu Cynrychiolydd Gwasanaethau Plant Cyngor Abertawe
Cyngor Abertawe Principal Officer for Safeguarding and Performance Quality Policy, Practice and Procedure Management Group Chair
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Principal Officer Safeguarding Child and Adult

Quality & Performance Management group Chair

Heddlu De Cymru

Independent Protecting Vulnerable Person Manager

Practice Review Management Group Chair
Heddlu De Cymru Detective Chief Inspector Heddlu De Cymru Public Protection Unit
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Learning, Training & Development Manager Joint Strategic Training Group Chair

Hillside Children’s Secure Unit

Interim Principal Manager Children’s Secure Unit representative
Cyngor Abertawe

Head of achievement and partnership

Cynrychiolydd Awdurdod Lleol
Cyngor Abertawe Interim Head of Achievement and Partnership Cynrychiolydd Awdurdod Lleol
NSPCC Rheolwr Gwasanaethau Cynrychiolydd NSPCC
Barnardo's Rheolwr Strategol Cynrychiolydd Barnado’s
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cymorth

Cynrychiolydd CVS

Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrraeth Gynnar Rheolwr Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid Bae'r Gorllewin a chynrychiolydd Grŵp Rheoli Ansawdd a Pherfformiad
Cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid Bae'r Gorllewin a chynrychiolydd Grŵp Rheoli Ansawdd a Pherfformiad Cynrychiolydd

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST)

Uwch Broffesiynol Diogelu Plant ac Oedolion

Cynrychiolydd WAST

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu   Cynrychiolydd