Stopio Cosbi Corfforol yng Nghymru

Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru.

O’r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.  Mae’r newid hwn yn digwydd yn sgil Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 (y Ddeddf).

Fel gweithiwr cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru, dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y newid yn y gyfraith.