Gweithwyr Proffesiynol

Mae Bwrdd Diogelu Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg (WGSB) yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yw'r asedau mwyaf gwerthfawr wrth weithio gyda phlant, pobl ifainc ac oedolion sy'n agored i niwed, a'u teuluoedd, er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol.

Mae WGSB wedi llunio polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cydlynu'r hyn mae pob corff cynrychiadol yn ei wneud i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn ardal Gorllewin Morgannwg.

Gwyliwch y fideo animeiddio byr canlynol o amgylch Diogelu.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu adnodd sy'n darparu set o egwyddorion i lywio eich gwaith o reoli eich ffiniau proffesiynol eich hun a ffiniau'r gweithwyr yr ydych yn eu rheoli.