Iechyd Meddwl a Lles - Gweithwyr Proffesiynol

Mae problemau iechyd meddwl yn rhy gyffredin yn y gweithle a dyma brif achos absenoldeb oherwydd salwch. Bloc adeiladu hanfodol ar gyfer iechyd meddwl yn y gweithle yw'r gallu i gael sgyrsiau agored, dilys am iechyd meddwl yn y gweithle, yn unigol ac ar lefel strategol.
Cliciwch y ddolens isod i weld amrywiaeth o adnoddau a gwybodaeth am les sydd ar gael am ddim.

Mae CIC yn is-gwmni i'r Sefydliad Iechyd Meddwl sy'n darparu rhaglenni iechyd meddwl wedi'u teilwra i sefydliadau o bob maint, gan ganolbwyntio ar wneud sgyrsiau iechyd meddwl yn rhan o fywyd gwaith pob dydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut fath o beth fyddai rhaglen iechyd meddwl ar gyfer eich sefydliad, gan gynnwys gweithdai iechyd meddwl ar-lein ac wyneb yn wyneb neu sesiynau hyfforddi i weithwyr, rheolwyr ac arweinwyr, cysylltwch ag Iechyd Meddwl yn y Gwaith yn uniongyrchol.