Cysylltiadau Defnyddiol

Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot

Ar gyfer Adroddiadau/Atgyfeiriadau Plant

NPT Single Point of Contact (SPOC)
01639 686803 01639 686803 voice +441639686803

Adroddiadau/Atgyfeiriadau Oedolion

NPT Gateway
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe

01792 635700 01792 635700 voice +441792635700

Adroddiadau/Atgyfeiriadau Oedolion

01792 636519/636854 01792 636519/636854 voice +441792636519/636854

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ar gyfer pob atgyfeiriad gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol Anfonwch gopi i

NSPCC

01792 635700 01792 635700 voice +441792635700

Barnado’s

0800 008 7005 0800 008 7005 voice +448000087005

 

CalanDVS

01639 633580 01639 633580 voice +441639633580

0808 80 10 800 (Live Fear Free Helpline)

Swansea Council for Voluntary Service (SCVS)

07943 189265 07943 189265 voice +447943189265

Neath Port Talbot Council for Voluntary Service (NPTCVS)

01639 631246 01639 631246 voice +441639631246

Thrive

Public Health Wales

029 2022 7744 029 2022 7744 voice +442920227744

Welsh Ambulance Services

01745 532900 01745 532900 voice +441745532900

Diogelwch Cymunedol CNPT

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Wefan Diogelwch Cymunedol CNPT

Adroddiad Cynnwys Eithafol Ar-lein

www.gov.uk/report-terrorism