Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg

Amdanom Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg

Mae gan bob plentyn ac unigolyn ifanc hawl i fod yn ddiogel

Helpu rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc

Amddiffyn oedolion sydd mewn perygl rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso

Bwrdd Diogelu Iau

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Darganfod pa hyfforddiant a digwyddiadau sydd ar gael

Ein polisïau a gweithdrefnau

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Gweler ein newyddion diweddaraf a digwyddiadau

Cysylltiadau Defnyddiol